ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΜΙΝΕΡΒΑ: Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο

Το ελαιόλαδο, το πολύτιμο “χρυσάφι” της ελληνικής γης, αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής και ταυτόχρονα ένα προϊόν ουσιαστικό για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Οι σύγχρονοι τρόποι καλλιέργειας, όμως, επιδρούν στη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στη φύση, στη βιοποικιλότητα, στην κλιματική αλλαγή, στους υδάτινους πόρους, στο έδαφος.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης που διαμορφώνεται παγκοσμίως αναφέρεται στην αειφόρο ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φυσική παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και στο μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Προϋποθέτει όμως και τη στήριξη των κοινωνιών και των παραγωγών, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, συνεχίζοντας να παράγουν προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ αναλαμβάνει δράση σήμερα και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια προς την αειφορία. Bασικός πυλώνας της στρατηγικής της είναι η προώθηση της αειφόρου γεωργίας μέσω «ορθών καλλιεργητικών πρακτικών» που στόχο έχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη στήριξη της αγροτικής κοινωνίας και οικονομίας, σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΙΝΕΡΒΑ στηρίζει άμεσα τον Έλληνα αγρότη ώστε να παράγει επαρκώς αλλά και να καθίσταται ικανός να ελαχιστοποιεί τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της δράσης του στο οικοσύστημα, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές επιλογές.

Από το 2011, σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», η ΜΙΝΕΡΒΑ δεσμεύεται, ενισχύει και ανταμείβει τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Μινέρβα και το ΜΑΙΧ δημιούργησαν το Αειφόρο Πρότυπο Ελαιοπαραγωγής, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μεθόδους ορθής διαχείρισης που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας, σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες εισροές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και τις επιπτώσεις των χρησιμοποιούμενων καλλιεργητικών πρακτικών.

Μετά από την πιλοτική εφαρμογή του για τρία χρόνια, τεκμηριώνεται ότι το Πρότυπο Ελαιοπαραγωγής παρουσιάζει ηπιότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, το αποτύπωμα άνθρακα και τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες, ενώ πιστοποιείται ότι δεν επηρεάζεται η απόδοση του τελικού προϊόντος.

Έμπρακτο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο. Ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο που προέρχεται αποκλειστικά από συνεργαζόμενους παραγωγούς, οι οποίοι πιστοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής ελαιολάδου και ακολουθούν τους κώδικες Ορθών Γεωργικών Πρακτικών και τα πρότυπα του Agrocert. 

Το Χωριό Αειφόρο έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή οίκο πιστοποίησης Lloyds για την χρήση ορθών γεωργικών και βιομηχανικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής του διαδικασίας. Πρόσφατα, η ΜΙΝΕΡΒΑ τιμήθηκε με δύο σημαντικά βραβεία για το Χωριό Αειφόρο, στη διοργάνωση Hellenic Responsible Business Awards, ως εταιρία που επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση και με τη δράση της συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Με τη νέα και καινοτόμο ιστοσελίδα για το Χωριό Αειφόρο, η Μινέρβα φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Στη νέα ιστοσελίδα aeiforiaisonzoi.gr και μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας infographic που χρησιμοποιείται, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει τις 4 αλήθειες που κρύβει μέσα του το Χωριό Αειφόρο, καθώς επίσης και να δει μικρές συμβουλές ώστε να κάνει την καθημερινότητά του πιο φιλική στο περιβάλλον.

Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι φροντίδα για εμάς, τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές.

Μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ στο http://www.aeiforiaisonzoi.gr/.
#aeiforiaisonzoi
Νεότερη Παλαιότερη